Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Zunanja ureditev stanovanjske soseske na Jurčkovi ul. Lokacija; Ljubljana Naročnik; LIZ d.d. Površina; 2900 m² Projekt; 2004 Projektna skupina; Krajinska arhitektura; Matej Kučina Tanja Maljevac, Luka Vidic Arhitektura; Enota - Milan Tomac, Dean Lah Osnovno konceptualno vodilo je bilo narediti tako zunanjo ureditev, da bo predstavljala antipod strogim, rigidnim kubusom novih stanovanjskih objektov. Zunanja ureditev je torej mehka, organska, na nek način fluidna za razliko od strogih, tektonskih volumnov stanovanjskih objektov. Organski parter sestavlja kombinacija barvnih asfaltnihh tlakov, peščenih in travnih površin. Zasnovo zunanje ureditve tvori amorfna grafika parterja, vegetacija ter urbana oprema. V grobem lahko rečemo, da gre za grafično podobo parterja, kjer se prelivajo tlakovane in zelene površine. Tlakovane površine so zasnovane tako, da povezujejo vse pomembne točke soseske; parkirišče, smetnjake, vhode in uvoze v podzemno garažo, Jurčkovo cesto s pločnikom in kolesarsko stezo, ter posamezne vhode v večstanovanjske objekte.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Jurčkova
Ljubljana
2004
Projektni podatki


Twitter