Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Zunanja ureditev Hotela Olimia Lokacija; Podčetrtek Naročnik; Terme Olimia d.d. Površina; 15.000 m² Projekt; 2004 Izvedba; 2006 Projektna skupina; Krajinska arhitektura; Matej Kučina, Urban Švegl, Tanja Maljevac, Luka Vidic Arhitektura; Enota - Dean Lah, Milan Tomac Osnovno vodilo oblikovanja celote je na čim bolj enostaven in naraven način vklopiti objekt v obstoječo naravno krajino, ki jo določajo predvsem strmina terena, travne površine in obstoječi gozd. Zasnovi objekta sledi tudi koncept ureditve zunanjih površin. To pomeni, da se streha na robovih spusti do terena in se z večjimi zelenimi ploskvami izteče v obstoječi travnati teren. Tako sta zasnovana tudi oba atrija, ki z blagimi klančinami in urbano opremo tvorita potrebne programske površine, ki se navezujejo na programe hotelskega objekta. Vse strešne površine so ozelenjene po principu zelene strehe. Zaradi različnih naklonov posameznih strešnih ploskev se uporabljo različni sistemi drenaže. Streha se zasadi s posebnimi mešanicami trajnic, ki se razlikujejo glede na naklonsko stran strešne površine kar pomeni, da se strešne površine, ki so obrnjene proti jugo zahodu zeleno rumene barve, tiste, ki pa so obrnjene proti severo vzhodu pa zeleno rdeče barve.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Hotel Olimia
Podčetrtek
2004
Projektni podatki


Twitter