Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Postavitev paviljona na Vilharjevi cesti Lokacija; Ljubljana Naročnik; Mobitel d.d. Projekt; 2007 Projektna skupina; Krajinska arhitektura; Matej Kučina, Urban Švegl Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-C, Ur.L.RS 60/07) je prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Tako se je pokazala potreba, da se zagotovijo ustrezni prostori za kajenje na prostem, ki pa morajo biti, vsaj delno, zaščiteni pred vremenskimi vplivi. V ta namen se je pristopilo k oblikovanju paviljona, ki bi ustrezno zadovoljeval te potrebe. Sam razvoj se ni ustavil samo na primarni funkciji, temveč se je paviljon zasnovalo v širše uporabno mobilno modularno enoto. Oblikovanje likovno zasleduje celostno grafično podobo družbe Mobitel in tako pomaga soustvarjati kvaliteten zunanji prostor poslovne stavbe. Kot tak paviljon presega lokalno determiniranost planirane lokacije in omogoča, z ustreznim načrtovanjem, postavitev na praktično vseh lokacijah, kjer se pojavlja Mobitel.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Paviljon Mobitel
Ljubljana
2007
Projektni podatki


Twitter