Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Ureditev parterja TC Bohinj Lokacija; Bohinj Naročnik; TD Bohinj Površina; 2700 m² Projekt; 2008 Izvedba; 2010 Projektna skupina; Matej Kučina, Eva Prosen, Urban Švegl, Meta Božič Turistično društvo Bohinj poleg Mercatorja, Pošte in zasebnega lastnika lokala predstavlja vsebino poslovnega objekta na vstopu v Bohinj. Poslovni kompleks je dokaj izpostavljen saj predstavlja vstopni urbani rob Bohinja oz. Ribčevega laza. Izpostavljenost je še toliko večja, ker je pred kompleksom travnik in veliko, odprto parkirišče. Ker gre za enotno arhitekturo kompleksa in posamezne prostorske segmente različne ponudbe je seveda potrebna celostna obravnava. Parterna ureditev je zasnovana kot serija nanizanih tematskih vrtov, ki so v osnovi multifunkcionalni. Kar pomeni, da omogočajo in vzpodbujajo različno rabo. Tematski vrtovi si sledijo po naslednjem zaporedju; - vrt macesnov; mala zelena površina z macesni - družabni vrt; prostor s parternimi masivnimi lesenimi klopmi in drevjem je namenjen posedanju in druženju, v sklopu tega tematskega vrta so ob parkirišču postavljena lesena stojala za kolesa - vrt ruševja; mala urejena peščena površina z posamičnimi grmi ruševja (Pinus mugo), ki prikazuje gorski svet melišča in ruševja - skalni vrt; travna površina s posameznimi mnolitnimi skalami balvani, ki prav vtako prikazuje gorski svet - vrt macesnov; zelena površina, ki se navezuje na glavno cesto in je zasajena z gručo macesnov - komunikacijski vrt; mali žepni vrt z telefonskimi govorilnicami med stopnicami in poslovalnico Pošte
BRUTO Landscape Architecture & Design
Ureditev parterja TC Bohinj
Bohinj
2010
Projektni podatki


Twitter