Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Lokacija; Begunje Naročnik; Psihiatrična bolnišnica Begunje Površina; 3300 m² Projekt; 2009 Izvedba; 2011 Projektna skupina; Matej Kučina, Urban Švegl, Eva Prosen, Meta Božič, Barbara Gibičar Z namenom ureditve mirujočega prometa na območju Psihiatrične bolnišnice Begunje, se predvidi novo parkirišče za uslužbence, paciente in obiskovalce ob rekonstruiranem gospodarskem objektu uprave na severno-vzhodni strani območja obdelave. Prav tako se uredi povezava med novo predlaganim parkiriščem, preko renesančnega parka (ni predmet obdelave tega načrta) kot tudi preko severnega in zahodnega trga do glavne stavbe bolnišnice. V nadaljevanju bodo po posameznih segmentih predstavljene zasnove posameznih območij: parkirišče, povezovalni hodnik, južni trg in zahodni trg.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Parter in parkirišče Psihiatrične bolnišnice Begunje
Begunje
2011
Projektni podatki


Twitter