Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Park ob Pekrskem potoku Naročnik; Mestna občina Maribor Površina; 130000 m² Projekt; 1999 Projektna skupina; Matej Kučina, Marko Studen, Jernej Černe Zelena površina izjemnih dimenzij, ki se razteza ob Pekrskem potoku od Pekrske gorce na zahodu, skozi gosto naseljeno območje mesta, do Betnavskega gradu na vzhodu. Velika gostota prebivalcev stanovanjskih naselij, heterogene programske rabe prostora in številne prečne komunikacije so glavne značilnosti tega zanimivega prostora. Vse to narekuje zasnovo kompleksne parkovne površine, sestavljene iz različnih programskih sklopov, ki se nizajo ob potoku kot filmske sekvence, v skladu s tipologijo, značajem in obstoječimi programi robnega urbanega prostora. Posamezne sklope med seboj ločujejo številne prečne komunikacije, ki so nosilci nove programske infrastrukture, hkrati pa povezujejo urbana območja na obeh straneh parka. Rdeča nit je rekreacijska steza, ki se vije ob potoku in v vzdolžni smeri povezuje Pekrsko gorco z Betnavskim gradom ter posamezne nanizane sklope parka med seboj.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Park Maribor
Maribor
1999
Projektni podatki


Twitter