Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Prenova parka ob baročnem dvorcu Lokacija; Zgornja Polskava – Slovenska Bistrica Naročnik; Zavod za kulturo Zgornja Polskava Površina; 4 ha Projekt; 2014 Projektna skupina; Matej Kučina, Eva Prosen, Urban Švegel renderji; Matej Delak Ne zgodi se prav pogosto, da bi v Sloveniji imeli priložnost prenavljati baročni park, zlasti ne takšnih dimenzij. Vsekakor gre za enega večjih baročnih kompleksov pri nas, ki pa je žal v zelo slabem stanju. Če za park lahko rečemo, da je ohranil nekaj takratnih elementov, je pri baročnem dvorcu stanje katastrofalno. Kljub temu veseli dejstvo, da se je naročnik odločil v sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine v celoti prenoviti kompleks, kar je pri nas prej izjema kot pravilo. Prenova takega kompleksa zahteva izjemno veliko sredstev, zato smo se pri prenovi parka poizkušali izogibati ekstravagantnim in dragim rešitvam, ki prenovo parka samo še otežujejo. Historična prenova v stilu parkovnega muzeja, ki zamrzne neko slogovno obdobje običajno ne vključuje sodobnejših prostorskih in programskih potreb kar pomeni, da park v tem primeru ne more biti v polni meri namenjen občanom in obiskovalcem. Prepričani smo, da mora prenova parka poleg zgodovine upoštevati tudi bodočo namembnost dvorca zato mora biti park programsko pester in dostopen za različne prireditve, saj bo le tako živel. To pa je tudi priložnost, da se kompleks z oddajanjem svojih površin za potrebe različnih prireditev delno sam financira in tako pokriva visoke stroške vzdrževanja. Predlagana zasnova zato na prvi pogled morda ne kaže spoštovanja do klasične baročne zasnove, saj zaradi pomanjkanja relevantnih podatkov ne gre za klasično rekonstrukcijo, temveč za abstraktno povzemanje baročnega oblikovalskega jezika, z upoštevanjem izvedbeno in vzdrževalsko preprostih in cenejših ureditev ter predvsem bodoče rabe kompleksa. Povedano drugače – z eno potezo smo na preprost in abstrakten način poizkušali nakazati baročno zgodovino kompleksa hkrati pa zasnovati sodoben parkovni prostor z jasno programsko namembnostjo, ki je vezana na program obnovljenega dvorca. Tako dobimo multifunkcionalen parkovni prostor, s posameznimi tematskimi parkovnimi enotami in programsko oživljenim dvorcem z okusom baroka. Zasnova je glede na stanje prostora in predlagane prostorske programe sestavljena iz več manjših tematskih parkovnih enot. Enote so opredeljene glede na prostorske, zgodovinske, funkcionalne in programske značilnosti kompleksa. Parterni park Na lokaciji nekdanjega baročnega parterja se uredi abstraktni baročni parter, katerega sestavljajo betonske linije v travni površini. Parter repetitivnih enakomernih linij vsekakor povzema bistvo baročnega oblikovanja; osna, pravokotna zasnova, členitev in repeticija parterja. Linije betonskih plošč tvorijo pravokotno preprogo in nosijo informacijo v obliki negativnih reliefnih tekstov vlitih v plošče. Teksti v obliki latinskih imen živali na posameznih linijah prikazujejo tipične slovenske življenske biotope. To se navezuje na bodoči program dvorca v katerem bodo uredili regionalni muzel ekologije in lovstva. Parkovni gozd Obstoječa drevesna zarast pred dvorcem, ki verjetno datira v baročni čas se deloma razredči in uredi kot zračen parkovni park pred dvorcem. Park učenja Na južni strani parkovnega gozda se uredi park učenja z večnamensko lesena ploščadjo z različno nagnjenimi lesenimi ploščami, ki služijo lahko kot sedalo, ležalnik, avditorij ali igralo. Ta del je namenjen vrtcem in šolam za delavnice na prostem, ali pa kot avditorij za prireditve ali predavanja. Infrastrukturno območje Na lokaciji sedanjih pomožnih objektov se uredi manjši servisni kompleksa s pavilijonom in vrtnarijo.. Razgledna terasa Na južni strani dvorca se uredi razgledna terasa. Z nje se preko terasastih stopnic odpira pogled na spodnji razstavni park. Sredi tlakovane ploščadi stoji fontana v obliki kroga. Razstavni park V spodnjem parterju na vzhodni strani dvorca se uredi razstavni park. Oblikovno je tudi ta zasnovan na osnovi baročnega oblikovalskega jezika seveda v sodobni interpretaciji. Gre za prekatno zasnovo z vzdolžno in prečno osjo ter sekundarnimi vzporednimi osmi, ki tvorijo mrežo poti in enakomernih kvadratnih polj. Polja so zamejena z repetitivnim vzorcem visokih živic tise, ki tvorijo koridorje in razširjene interne prostore. Na nek način gre za stilizirano obliko labirinta, ki pa je hkrati tudi sistem razstavnih površin s temnim ozadjem živic. Ta osnovna parkovna enota je namenjena razstavam, bodisi forma vivi, začasnim kiparskim ali vrtnarskim razstavam ali drugim razstavnim prireditvam. Park igre V trikotni travni ploskvi, ki ločuje strugo potoka Polskave in razstavnega parka se uredi otroško igrišče z igrali. Prostor je raven in odprt, kar je za varnost otrok (nadzor staršev) najbolj pomembno.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Park Polskava
Zgornja Polskava
2014
Projektni podatki


Twitter