Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Vstopni park Acroni Lokacija; Jesenice Naročnik; Acroni d.o.o. Površina; 1000 m² Projekt; 2005 Projektna skupina; Matej Kučina, Tanja Maljevac, Nika Cigoj, Laurens Vogelaers Železarstvo ima v teh krajih dolgo tradicijo, ki sega več stoletij nazaj. Železarska industrija je v preteklosti doživljala hudo krizo za katero se zdi, da je že minila, saj je podjetje Acroni med najuspešnejšimi podjetji v Sloveniji, zlasti kar se tiče izvoza v EU. Na ta način je po našem prepričanju potrebno pristopiti k oblikovanju malega vstopnega parka pred tovarno Acroni. Namesto še ene gredice v množici enakih je potrebno razmišljati bolj ambiciozno in zasnovati vstopni park, ki bo odražal uspeh in filozofijo podjetja. Izhodišče te zasnove je kako predstaviti končni proizvod ali polproizvod podjetja - jekleno ploščo dimenzij 6 x 2 m kot vertikalno skulpturo oziroma samostojen oblikovni element prostora. Prostor je oblikovan horizontalno s parternimi pasovi različnih materjalov – peska, žlindre, trave ter linij cvetočih enoletnic. V tem linijskem vzorcu parterja je speljan amorfen sistem poti, ki se kot staljeno železo preliva po prostoru. Te amorfne poti povezujejo vse ključne točke prostora – obstoječo diagonalno pot, linijo ob potoku ter oba prehoda za pešce. V tem grafičnem parterju se diagonalno po prostoru razmestijo vertikalne jeklene plošče različnih dimenzij, ki delujejo kot razstavne skulpture. Plošče so zaradi preglednosti križišča odmaknjene od magistralne ceste. V smeri parternih linij so v prostoru postavljene tudi klopi. Obstoječi reklamni pano z logom podjetja, se nadomestili z logom izrezanim v eni od vertikalnih jeklenih plošč.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Acroni
Jesenice
2005
Projektni podatki


Twitter