Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Širitev pokopališča Gorje Naročnik; občina Bled Površina; 4100 m² Projekt; 2001 Projektna skupina; Matej Kučina, Marko Studen (Scapelab), Domen Šega, Jernej Černe Vizualizacija; Tanja Maljevac Glede na sorazmerno majhen razpoložljivi prostor širitve je bilo potrebno zasnovati novo pokopališče čimbolj optimalno ter hkrati humano, saj gre za ruralno okolje, kjer so tradicionalne vrednote še zelo prisotne. Novo pokopališče je zasnovano kot spominski park, kjer se lahko prebivalci srečajo na pokopališču in tudi malo posedijo. To pomeni, da gre za kombinacijo pokopališča in parka s potrebno parkovno opremo. Obstoječi poslovilni objekt s platojem tako deluje kot cezura med obema deloma pokopališča. Grobna polja so členjena z vzdolžnimi internimi potmi ter živicami. Prečne komunikacije členijo polja na manjše enote. Znotraj posameznih enot pa se pojavljajo razširjenja mesta srečevanja, kjer so postavljene klopi. Infrastruktura z vodo in smetnjaki je locirana na skrajnem vzhodnem delu, kjer je servis enostaven. V skladu s konceptom, bi se grobna polja polnila naključno in ne po vrsti, kar pomeni, da bo prostor imel značaj parka še več let, saj bodo znotraj parkovne površine le nekatera polja delovala kot pokopališče.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Pokopališče Gorje
Gorje
2001
Projektni podatki


Twitter