Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Širitev pokopališča Bled Naročnik; občina Bled Površina; 6900 m² Projekt; 2001 Projektna skupina; Avtorja; Matej Kučina, Marko Studen (Scapelab) Sodelavci; Domen Šega, Jernej Černe V skladu z najstarejšim ograjenim delom pokopališča je novi del pokopališča zasnovan kot ograjen prostor z notranjo artikulacijo avtonomnih grobnih enot. Izhodišče koncepta novega pokopališča temelji na prehodu iz večjega merila javnega, zunanjega prostora proti manjšemu merilu intimnega, notranjega. Gradacija delov sledi od celote, ki je razpoznavna navzven kot poseben, izoliran posvečen prostor v kulturni krajini, preko vstopnega dela, enote, grobnega polja do posameznega groba. Vstopni del je monumentalen, zadaj pa so zamejeni in izolirani posamezni deli, ki so artikulirani s posameznimi travnimi grobnimi polji in repetitivno zasaditvijo bodisi živic ali stožčastih rastlin. Vstop na pokopališče poteka skozi ograjeni izčiščen vstopni koridor, od tu pa v posamezne grobne enote. Znotraj grobne enote so grobovi linijsko razvrščeni v enotnih grobnih poljih. Element orientacije znotraj grobne enote so algoritem različnih živic, ki si sledijo ob grobnih poljih. Zelene površine, ki bodo nekoč zapolnjene z grobovi so urejene v smislu simbolnih sadovnjakov, ki se sčasoma spreminjajo v grobna polja. Različne grobne enote so tako v začetku zasajene z različnimi sadovnjaki. Ko se grobna polja širijo, se drevje postopoma odstranjuje. Tako dosežemo, da je celoten kompleks pokopališča prostorsko, programsko, predvsem pa simbolno zaključen.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Pokopališče Bled
Bled
2001
Projektni podatki


Twitter