Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Ureditev obale Blejskega jezera Naročnik; Občina Bled Projekt; 1999 Projektna skupina; Matej Kučina Bernard Podboj, Tomaž Berčič Bled z Blejskim jezerom spada med najbolj atraktivne turistične kraje v Sloveniji. Žal se to tudi odraža v urejenostih samega obalnega pasu jezera, kar je posledica velikih obremenitev in predvsem slabega vzdrževanja. Obalo jezera glede na veliko pestrost, oblikovno in programsko heterogenost ter predvsem rabo lahko razdelimo na več skupin. Nekateri deli obale so še dokaj naravni, ohranjeni in pomembni predvsem iz ekološkega vidika. Drugi so namenjeni bolj ali manj športno rekreacijski rabi, so temu primerno oblikovani ter programsko podprti s potrebno infrastrukturo. Tretji del površin so tako imenovane reprezentančne površine, ki so parkovno urejene s kvalitetno zasnovo, bogatejšo vegetacijo in vso potrebno opremo. Obsežna in temeljita inventarizacija ter analiza pokažeta tudi na številne probleme in kvalitete obalnega pasu. Posledica slabega vzdrževanja, zastarele parkovne opreme in stihijskih posegov je porazno stanje jezerske obale, ki jo je potrebno sanirati v skladu z različno rabo in prostorsko programskimi potrebami.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Obala Blejskega jezera
Bled
1999
Projektni podatki


Twitter