Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Natečaj za ureditev Koseškega bajerja, Ljubljana Naročnik; MOL Javni anonimni natečaj, 2. nagrada Projekt; 2000 Projektna skupina; Avtorja; Matej Kučina, Marko Studen Sodelavci; Jernej Černe, Tina Kobe, Roman Savkovič, Primož Rožkar Nekdanja gramoznica danes kot bajer s pomembno ekološko in športno rekreacijsko funkcijo tega dela mesta. Raznovrstnost programov in prostorskih tipologij na meji med urbaniziranim in naravnim prostorom predstavlja največjo kvaliteto lokacije. Kontekst prostora skupaj s PST - jem, urbanim severno vzhodnim robom in gozdnatim Rožnikom nudi izjemen potencial. Maksimiranje skrajnih polov urbanega in naravnega, se v skladu s konceptom spremeni v razmerje različnih programov, ki služijo razvojnemu in varovalnemu principu. To pomeni, da se ob in na bajerju vzpostavijo programi urbanega prostora, hkrati pa omogočajo razvoj in obstoj ekoloških niš in različnih biotopov. Območje razvojnih programov (kamor sodijo športno rekreacijske, kulturne, upravne ter trgovske dejavnosti) je predvideno pretežno na vzhodni, urbani strani bajerja, zato je tudi ta del obale zasnovan zelo urbano. Varovalni programi so locirani na zahodni strani bajerja, katero obkroža naravna in kulturna krajina in je zato tudi manj obremenjena. Tu je prostor za razvoj posameznih vodnih in obvodnih biotopov (močvirni gozd, gozd, travnik, posamezne gruče vegetacije, obvodna vegetacija, ločje, potok, bajer...).
BRUTO Landscape Architecture & Design
Koseški bajer
Ljubljana
2000
Projektni podatki


Twitter