Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Krajinska ureditev AC odseka Čebulovica Divača Naročnik; DDC Projekt; 1996 Projektna skupina; Matej Kučina, Aleš Bizjak Kljub presojam vplivov na okolje in številnim projektom sanacije prostora ob gradnjah avtocest, ostaja prostor po odprtju teh objektov še vedno zelo degradiran in nesaniran. Projekt obravnava sanacijo enega najzahtevnejših odsekov avtoceste pri nas, saj velika večina od skoraj 10 kilometrov trase poteka po vkopih ali nasipih. Študija se pri sestavinah prostora oziroma predlogih za sanacijo omeji na področje vidnega prostora avtoceste oziroma optičnega vodenja voznikov, vegetacije oziroma biotehničnih in zasaditvenih ukrepov, morfologije obcestne krajine oziroma preoblikovanja terena ter cestnih objektov in prometno - tehničnih ukrepov. Posledica grobega posega v prostor so tudi nekatere bolj smele rešitve v smislu prostorske orijentacije, ki jasno označujejo enega najpomembnejših avtocestnih križišč v državi. Povedano drugače; kako si bo Gabor Zseged iz Budimpešte lažje zapomnil, kje zaviti proti Trstu, ko se enkrat na leto pelje tod mimo po nakupih v Italijo?
BRUTO Landscape Architecture & Design
AC Čebulovica - Divača
Kraški rob
1996
Projektni podatki


Twitter