Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Idejna arhitekturna rešitev objektov in idejna rešitev krajinske ureditve območja mednarodnega mejnega prehoda Obrežje Naročnik; Servis skupnih služb Republike Slovenije Javni anonimni natečaj, 1. nagrada Projekt; 2001 Projektna skupina; Avtorji; Matej Kučina, Milan Tomac, Dean Lah, Aljoša Dekleva (Enota) Mednarodni mejni prehod Obrežje je osrednji mejni prehod med Slovenijo in Hrvaško ter ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo predstavlja glavna vstopna vrata z jugovzhodne strani. Mejni prehod v svoji pojavnosti ni in ne sme biti omejen samo na točko vstopa ali izstopa iz države. Je širše območje, ki vsled potrebe po enovitem dojemanju celotnega prostora zahteva sistemsko rešitev ureditve, tako funkcionalno kot pojavno. Trajektorije so sistem, ki se aplicira na urbano krajino. So vizualizacija prostorskih linij gibanja. Odzivajo se na posamezna programska območja, odgovarjajo na funkcionalne zahteve in se prilagajajo ostalim lokalnim pogojem. Gibanje in prehodnost - osnovni komponenti obravnavanega prostora služita kot konceptualno izhodišče za celovito ureditev območja mejnega prehoda. Število trajektorij, ki so v krajini izražene v barvi in materialu se veča s približevanjem točki mejnega prehoda. Statičnost točke mejnega prehoda se odrazi v deformaciji trajektorij, ki se kot konstrukcijski sistem dvignejo nad nivo okoliškega terena in prečno na smer gibanja prometa, kot enovita nadstrešnica preidejo preko prostorov carinske kontrole naprej proti meji.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Mejni prehod Obrežje
Obrežje
2001
Projektni podatki


Twitter