Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Ureditev grajskega hriba Lokacija; Bled Naročnik; Infrastruktura d.o.o. Površina; 300 ha Projekt; 2005 Projektna skupina; Krajinska arhitektura; Matej Kučina, Tanja Maljevac, Luka Vidic, Urban Švegl Arhitektura pavilijona; Matevž Čelik Prenova poti na Blejski grad predstavlja na eni strani sanacijo obstoječega omrežja poti, na drugi pa programsko zasnovo celotnega hriba. Sanacija se izvaja predvsem na mestih, kjer so poti ali stopnišča dotrajana, poškodovana in za obiskovalce zaradi pomanjkanja varovalnih ograj tudi nevarna. Programska zasnova pa vzpostavlja uporabniku prijazno in enostavno mrežo poti z vstopnimi točkami, potmi, programskimi prostori (atraktivnosti naravne in kulturne vrednosti, razgledišča...) ter z vso potrebno urbano opremo ter celostno zasnovo usmerjevalnih in informacijskih tabel. Blejski grajski hrib je namreč poln lokacij in objektov naravne in kulturne krajine, od mokrišč, vodnih izvirov, nekdanjih rak in žag, različnih spominskih obeležij, zanimive arhitekture ali preprosto spektakularnih razglednih točk na jezero in okolico. Vse skupaj smo povezali v sistem vstopnih točk, poti in znamenitosti, ki gostu Bleda omogoča tudi popoldanski rekreacijski sprehod s kulturnim programom.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Grajski hrib
Bled
2005
Projektni podatki


Twitter