Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Natečaj za ureditev grajskega hriba in glavnega trga Gorica, Italija Naročnik; Občina Gorizia Javni anonimni natečaj Projekt; 2000 Projektna skupina; Krajinska arhitektura; Matej Kučina Arhitektura; Alessio Princic, vodja skupine Tomaz Jelovsek, Bojan Purg Sodelavki; Federicca Macchi, Angela Zujan Grajski hrib v Gorici predstavlja verjetno najpomembnejši prostor mesta v simbolnem, kulturnem, zgodovinskem, urbanističnem in ekološkem pomenu. Žal je razvoj mesta dopustil pozidavo grajskega hriba tako zunaj, kot znotraj grajskega obzidja. Lastništvo prostora predstavlja največji problem revitalizacije grajskega hriba, saj so zagrajeni dostopi na grad, pa tudi znotraj samega hriba je velik del zemljišč v zasebni lasti, kar preprečuje obiskovalcem dostop, načrtovalcem pa celostno obravnavo območja. Ker gre za zelo pomembno površino v središču mesta z obstoječo programsko in prostorsko rabo javnega in zasebnega značaja je smiselno celotno območje zasnovati kot javno površino obstoječih in novih programov prostora, ki bi vključevala tudi zasebna zemljišča. Grajski hrib naj bi tvorile tako naravne površine (gozd), oblikovane površine (park), kot tudi površine kulturne krajine (kmetijska zemljišča) z vsem potrebnim programom športno rekreacijskega, kulturnega, izobraževalnega in družabnega značaja. Torej gre za neke vrste javno zasebno partnerstvo, kjer tudi zasebne površine služijo javnemu programu v sklopu grajskega hriba.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Gorica grajski hrib
Gorica, Italija
2000
Projektni podatki


Twitter