Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Urbanistična krajinsko arhitekturna delavnica Lipica Naročnik; Občina Sežana Urbanistična delavnica Projekt; 1999 Avtor; Matej Kučina Sodelavci; Bernard Podboj, Mojca Ekart, Nadja Penko, Polona Červek, Špela Černe, Tamara Grgič, Urša Steiner, Žiga Logonder Tutorji; Matej Kučina, Marko Studen, Boštjan Botas Kenda, Matej Mljač, Robert Mašera, Blaž Križnik Socialno statusni vidik sobivanja človeka in živali je fenomen 20. stoletja, saj žival v prvi vrsti ne služi več kot osnovni vir hrane ampak je pomembna v sociološkem in simbolnem smislu. Imeti drago in redko žival je enako kot imeti dober avto. Konj je pravzaprav idealna žival, saj se pojavlja v vseh oblikah sobivanja živali in človeka. Je odlična gospodarska žival, odličnega okusa, popoln delavec; marljiv, močan, hiter in zelo poceni, cenjen tako v jet setu kot pri kmetih, dober igralec v filmu, pogumen vojak, pameten, vsestranski športnik, dokaj zahteven in občutljiv kot vsi manekeni, hkrati pa simbol brez primere. Tudi pri nas. Krajina se prilagaja konju in ne konj krajini. Lipica pravzaprav ni Kras, Lipica je kobilarna na Krasu. Kobilarna pa je sistem. Sistem je okolje, znotraj katerega veljajo posebna in točno določena pravila. Zaradi določenih pravil je nastala današnja Lipica. Lipica na Krasu je sistem v sistemu. Če konja ne bi bilo, ne bi bilo sistema in zato ne bi bilo Lipice. Podobno je z golfom. Zakaj je lipiško golf igrišče enako igrišču na Bledu ali igrišču v San Franciscu, oziroma, zakaj so si vsa golf igrišča podobna? Zato, ker je to sistem, s točno določenimi pravili. Kljub priložnosti, da bi izkoristili izjemno topografijo vrtač so jih pri gradnji igrišča zasuli ali elegantno obšli. Zato ker je to motnja v sistemu, pravila so jasna in zavezujoča. Bolj kot je neka družba zaprta in nedostopna, strožja so pravila. Ureditev golf igrišča v Lipici je problematična. Pa ne z vidika turistične ponudbe ali ekonomskih razlogov. Lipica je umeten sistem, ki je nastal izključno zaradi konjev. Če ne bi bilo konjev ne bi bilo Lipice. Kobilarna je sistem, ki se kaže na treh ravneh. V simbolnem smislu (ponos države?), prostorskem (objekti, pašniki, ograde..) in funkcionalnem smislu (gospodarjenje s konji, dnevna migracija, vzdrževanje, paša, treningi, tekmovanja). Kot tak je ultimativen, samozadosten in superioren. Podobne karakteristike ima tudi golf igrišče.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Lipica delavnica
Lipica
1999
Projektni podatki


Twitter