Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Urbanistična delavnica Prevalje Naročnik; Občina Prevalje Urbanistična delavnica Projekt; 1999 Projektna skupina; Matej Kučina, Marko Studen (Scapelab) Predlagani eksperimentalni projekt temelji na dejstvu, da je v urbanem prostoru velika količina zelenih površin, ki so zaradi lastništva, nesprejetih prostorskih planov, političnih ali drugih razlogov neizrabljene, zapuščene in ne prinašajo dodane vrednosti v kmetijskem ali finančnem smislu. V območju obdelave je predlagan primer preobrazbe take površine od vzpostavitve rabe prostora z začasnimi prostorskimi programi do vizije končnega razvoja območja. Ta princip omogoča postopno preobrazbo v realnem času in funkcionira v vseh vmesnih fazah enako. Prav tako upošteva dejstvo, da se proces preobrazbe lahko ustavi zaradi različnih razlogov na katerikoli stopnji. Koncept sestavljajo tri faze razvoja območja; V prvi fazi se prostorski plani prevedejo v prostor s komunikacijskim omrežjem in parcelacijo bodočega razvoja. V drugi fazi sledi zagon prostorskih programov, saj se parcele zapolnijo z različnimi začasnimi programi kmetijske, športno rekreacijske, servisne in druge rabe prostora. Z oddajo teh zemljišč občina omogoči občanom prostorske možnosti za določene programe, hkrati pa z najemnino dobi dodatni vir za občinski proračun. V tretji fazi se postopoma začasni programi spreminjajo v novo, končno ureditev območja; zidava, javne zelene površine… 5 dobrih razlogov; - občina s pobiranjem najemnine dobi dodaten vir denarja za občinski proračun - vnaprej pripravi teren za kasnejše postopno spreminjanje programov v skladu s trenutno dinamiko - v ekonomskem, programskem in prostorskem smislu zažene neizkoriščeni prostor - omogoči občanom izpolnjevanje njihovih prostorskih in programskih potreb - kanalizira dejavnosti prostorsko razpršenih sivih con na enem, komunalno urejenem prostoru
BRUTO Landscape Architecture & Design
Prevalje delavnica
Prevalje
1999
Projektni podatki


Twitter