Pravno obvestilo

Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu www.bruto.si so last Bruto krajinska arhitektura d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Pridržujemo si pravico do sprememb vsebin.

Pridržki
Bruto krajinska arhitektura d.o.o.:

  • na svojih spletnih straneh zagotavlja točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.
  • ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani. Priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.
  • ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini.
  • si pridružuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Dodatne informacije
Bruto, krajinska arhitektura d.o.o.
Galičeva ulica 30, SI–1000 Ljubljana