bruto snaga rcero ljubljana učna pot park teaching path waste dump waste plant smetišče

Smetišče

Igra z odpadki

Kljub visokemu zavedanju o pomenu recikliranja pri nas smo se v sklopu projekta krajinske ureditve gradnje novega centra za recikliranje RCERO na Ljubljanskem barju odločili za zasnovo učne poti, katere glavna sporočila so onesnaževanje, ekologija in recikliranje.

Pot je speljana okrog centra in vključuje številne postaje – info točke dveh tematskih sklopov: vrste odpadkov in kako se reciklirajo ter pomen vegetacije v ekološki sanaciji in naravnih procesih.

Nastale so zelo zabavne tematske točke recikliranja s številnimi duhovitimi inštalacijami, objekti in inštrumenti, ki naj bi vzpodbudile mlade obiskovalce k razmišljanju o pomenu ravnanja z odpadki.

Ime projekta: Snaga RCERO

Lokacija: Ljubljana

Naročnik: Snaga

Površina: 43.000 m²

Projekt: 2013

Izvedba: 2017

Koncept in zasnova: Bruto

Projektna skupina: Plan B, Studiobotas, Trash design, Prostorož, Bruto (Matej Kučina, Urban Švegl, Gregor Bucik, Jerica Polončič)

Foto: Miran Kambič, Matej Kučina

Nagrada: Zlati svinčnik za javni prostor – priznanje ZAPS 2017