bruto brdo soseska ljubljana housing landscape orchard sadovnjak

Sadovnjak

Skupnostni sadovnjaki

Brdo je ogromna soseska, katere enotna krajinska ureditev povezuje posamezne sklope objektov različnih arhitektov. Projekt se je zaradi različnih razlogov vlekel neverjetnih dvanajst let, od zmage na natečaju leta 2005 pa do dokončanja leta 2017. Poleg epske dolžine projektiranja si ga bomo zapomnili po dveh rešitvah, ki Soseski Brdo prinašata nove bivanjske kvalitete.

Sobivanje velikega števila ljudi terja nekaj strpnosti in sodelovanja, nekaj smisla za skupno, kar se v današnjem času poudarjenega individualizma počasi izgublja. Da bi občutek za skupno in sodelovanje vzpodbudili, smo v celotni soseski zasnovali številne neformalne sadovnjake različnih sadnih dreves, katerih pridelek je namenjen stanovalcem. Ti sadovnjaki vzpodbujajo komunikacijo in sodelovanje – tako z vidika vzdrževanja in nege ter kasneje pobiranja pridelkov.

Problem površinske zaledne vode z bližnjega hriba smo učinkovito rešili z ureditvijo večjega bajerja, ki to vodo kanalizira. Bajer je v zelo kratkem času postal pomemben biotop in ena glavnih atrakcij soseske.

Ime projekta: Soseska Brdo

Lokacija: Ljubljana

Naročnik: Stanovanjski sklad RS

Površina: 62.000 m²

Projekt: 2005

Izvedba: 2014

Krajinska arhitektura: Bruto (Matej Kučina, Urban Švegl, Eva Prosen), Dekleva Gregorič arhitekti

Arhitektura: Dekleva Gregorič arhitekti, Multiplan arhitekti, Bevk Perović arhitekti

Foto: Miran Kambič, Matej Kučina

Nagrade: 1. nagrada, javni natečaj

bruto soseska brdo ljubljana housing landscape bajer pond orchard sadovnjak
bruto soseska brdo ljubljana housing landscape bajer pond orchard sadovnjak