bruto šentvid ljubljana uderpass podhod

Podhod

Ko skaterji nepričakovano dobijo novi skate park

Ob gradnji novega dvonivojskega predora na Celovški cesti v Ljubljani je bilo treba prestaviti, poglobiti tudi koridor za pešce in kolesarje. Namesto običajnega in v nočnem času nevarnega tehničnega podhoda smo uspeli naročnika prepričati, da na tem delu uredi urbani park, torej pravi koridor za pešce in kolesarje s širokim prečnim profilom, zelenimi površinami in urbanimi programi.

Ogrodje parka tvorita stezi za kolesarje in pešce, ki predstavlja hrbtenico, ter prečni betonski zidovi, ki kot pri ladijskem skeletu predstavljajo rebra oziroma prekate prečne členitve. Park je s prečno členitvijo zasnovan kot sekvenčni prostor, kjer se ob gibanju (peš, z rolerji ali s kolesom) nizajo sekvence programskih prostorov in posameznih ureditev površin.

Posamezne razširitve ob komunikacijski osi so preprosto oblikovane in v obliki tektonskih lomov osnovne konstrukcije ustvarjajo ravne površine, ki služijo različnim urbanim programom. Tudi pri tem projektu smo z gverilskim pristopom – animiranjem lokalnih skaterjev – dosegli, da so se izkazali kot del zainteresirane javnosti in dobili svoj skate park v sklopu šentviškega parka.

Ime projekta: AC park Šentvid

Lokacija: Ljubljana

Naročnik: DDC

Površina: 16.000 m²

Projekt: 2004

Izvedba: 2009

Bruto ekipa: Matej Kučina, Luka Vidic, Urban Švegl, Tanja Maljevac, Meta Božič, Eva Prosen

Foto: Matej Kučina

Nagrada: Zlati svinčnik za javni prostor – priznanje ZAPS 2010