bruto golf course design conceptual brutogolf

Bruto golf

Kako preseči povprečno

Oblikovanje igrišč za golf je izziv tako v oblikovnem kot konceptualnem smislu. Še posebej zato, ker na to gledamo z dveh zornih kotov – kot krajinski arhitekti na eni strani in golfisti na drugi. Igrišče za golf je prostorski sistem, kjer so številni parametri povezani v kompleksno celoto.

Prepričani smo, da je mogoče oblikovati tudi drugačna, avtorska igrišča, ki so kljub vsemu igralna, atraktivna ter ne nazadnje dobro obiskana.

Menimo, da so si danes igrišča po celem svetu preveč podobna, zato smo zasnovali dva koncepta oblikovanja igrišč za golf. Bolj zadržano (back to nature), kjer so igrišča bolj skladna s prostorom in upoštevajo lokalne značilnosti in krajinske vzorce, ter bolj smelo (forward to future), kjer so igrišča konceptualno zasnovani tematski parki.

Pa vendar. Ob lansiranju naše znamke Brutogolf se je izkazalo, da razen v krajinsko-arhitekturnih krogih in nekaj strokovnih revijah o golfu po svetu ni bilo pravega navdušenja nad našim konceptom. Zakaj ne?

Spoznali smo, da je industrija golfa zelo hermetična in si resnih razmislekov o problemih in razvoju igrišč za golf niti ne želi – ali pa se jih (še) ne zaveda.

Škoda, po svetu se bodo še naprej gradila generična igrišča, ki so si vedno bolj podobna, igrišča, ki ne upoštevajo značilnosti ali posebnosti lokalne krajine, igrišča, ki ne preizkušajo sposobnosti igralca, skratka igrišča za ugajanje povprečnemu. In še naprej se bodo gradila igrišča s podpisom slavnih igralcev golfa, ki z resnim projektiranjem prostora nimajo nobene povezave.

Ime projekta: Bruto golf

Projekt: 2010

Bruto team: Matej Kučina, Meta Božič

Renderji: Jan Žiher