bruto bled blejski grad bled castle grajski hrib hill stairs stopnice

Stopnišče

Dame v visokih petah na prepadni steni

Obstoječo pot, ki povezuje Bled z Blejskim gradom, je bilo treba zaradi dotrajanosti in nevarnosti obnoviti. Pogosta opozorila gorskih reševalcev, ko se turisti odpravljajo v visokogorje neprimerno obuti, bi lahko na nek način uporabili tudi tukaj. Res je, da blejski grajski hrib ni kakšna resna gora, je pa pot speljana čez prepadno steno, po kateri so se dame vzpenjale tudi v visokih petah.

Nova pot in stopnišče potekata po nekdanji trasi, narejena pa sta iz domišljenih sistemsko urejenih elementov. Poleg prednarejenih stopnic in obrobe so tu še večnamenski leseni steber varovalne ograje, ki je hkrati svetilka, saj je prenovljena pot tudi osvetljena. Zaradi nevarnosti je stopnišče zavarovano z varovalno ograjo. Na počivališčih in razglediščih so postavljene klopi in smetnjaki. Pot se zgoraj zaključi v grajskem parku, po naših načrtih prenovljenem leta 2019.

Ime projekta: Pot na blejski grad

Lokacija: Bled

Naročnik: Zavod za kulturo Bled

Površina: 2.000 m²

Projekt: 2010–2013

Izvedba: 2011–2014

Bruto ekipa: Matej Kučina, Urban Švegl, Eva Prosen

Foto: Matej Kučina

bruto bled pot na grad jezero castle lake path stairs stopnice
bruto bled pot na grad jezero castle lake path stairs stopnice