bruto lipica park konji horses krajina landscape kras karst vrtača sinkhole lipizzaner lipicanci

Lipicanci

Lipicanci, vrtače in igrišče za golf

Kobilarna Lipica, častitljivi kompleks za vzrejo lipicancev, predstavlja izjemno kulturno dediščino z izjemno kulturno krajino, ki je nastajala skozi stoletja. Gre za kraško krajino z vrtačami ter avtohtono vegetacijo, ki skupaj s pašniki tvori značilno kulturno krajino tega prostora.

Pred leti so na delu pašnikov zgradili igrišče za golf. Projektant igrišča žal ni upošteval značilnih kvalitet prostora in so vse vrtače na lokaciji novega igrišča preprosto zasuli. S tem je nastala nepopravljiva škoda v naravnem prostoru, hkrati pa so zamudili priložnost, da bi to igrišče za golf edino na svetu vključevalo vrtače kot najbolj značilen element kraške krajine. S tem bi bila igra na tem igrišču še bolj atraktivna in posebna. Glavni problem sodobnih igrišč za golf je, da nimajo svoje identitete, saj se zaradi poenotenega oblikovanja igrišč za golf po vsem svetu igrišča sploh več ne razlikujejo.

Pri prenovi hotela Maestozo in novega bazenskega kompleksa smo zato želeli značilno kulturno krajino pripeljati do vrat hotela, hkrati pa narediti hommage vrtači – ultimativnemu elementu kraške krajine.

Ime projekta: Hotel Maestoso Lipica

Lokacija: Lipica

Naročnik: Javni zavod Lipica

Površina: 14.700 m²

Projekt: 2019

Izvedba: v gradnji

Bruto ekipa: Matej Kučina, Nika Čufer, Katarina Iskra, Tanja Košuta

Arhitektura: Enota

Renderji: Enota