bruto begunje psihiatrična bolnišnica psychiatry hospital katzenstain graščina mansion castle courtyard dvorišče

Dvorišče

Grajske bolnišnice

Po drugi svetovni vojni je bila praksa, da so psihiatrične bolnišnice umeščali v srednjeveške dvorce, graščine in gradove, ker so bili ti objekti na odročnih lokacijah in so imeli vrtove, ki so služili za delovno terapijo. Ni treba posebej poudarjati, da so ti objekti za to popolnoma neprimerni.

Podoben primer je Psihiatrična bolnišnica Begunje, umeščena v grad Katzenstein iz 14. stoletja. Kompleks gradu je zelo impresiven in poleg ograjenega baročnega parka, sadovnjakov in pridelovalnih polj vključuje tudi dva Plečnikova paviljona, Ravnikarjevo pokopališče žrtev druge svetovne vojne ter številne ostale servisne in gospodarske objekte nekdanjega posestva. Mnogi servisni in gospodarski objekti pa so zaradi nove funkcije ostali prazni in nepotrebni.

Pred nekaj leti se je zaradi reorganizacije bolnišnice v nekdanje pomožne objekte preselila uprava bolnišnice. V ta namen smo preuredili nekdanje servisno dvorišče v vstopni trg ter uredili novo interno parkirišče. V vsej zgodbi je pohvalno to, da se z reorganizacijo in širitvijo bolnišnice ponovno vzpostavlja funkcionalna raba številnih servisnih in gospodarskih objektov, ki so nekoč služili drugačnemu namenu.

Projekt: Bolnišnica Begunje

Lokacija: Begunje

Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Begunje

Površina: 4.200 m²

Projekt: 2009

Izvedba: 2011

Bruto ekipa: Matej Kučina, Urban Švegl, Eva Prosen, Meta Božič, Barbara Gibičar

Arhitektura: Marko Smrekar st.

Foto: Matej Kučina